Er valt veel te kiezen wanneer iemand aan next generation sequencing wil beginnen. Elk platform heeft zijn eigen chemie en daarnaast zijn er ook per chemie verschillende apparaten. De HERA incubator/SeqNeth werkgroep WGS Laboratorium (T1) zal een uitgebreide introductie in sequencing technologie├źn geven met eigenschappen kenmerkend voor dye, SMRT, semiconductor en nanopore sequencing. Vervolgens worden verschillende library preparation methoden besproken -amplicon & (capture) metagenomics- met elke de voordelen en nadelen voor de toepassingen. Afsluitend zullen een aantal relevente aspecten van bioinformatica globaal worden behandeld, met o.a. QC, alignment, post-mapping QC, variant identification, variants annotation, phylogenetics, data visualization and practical issues data management.

Downloads

Deze training komt als vooraf opgenomen webinar online en kan worden gevolgd op een moment dat u het beste uitkomt, wanneer u zich geregistreerd heeft.

LOG IN OF REGISTREER VOOR MEER INFORMATIE